Avanthi Devi

Avanthi Devi is een opvanghuis in Sri Lanka voor meisjes die onder meer vanwege seksueel misbruik of huiselijk geweld tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De veertig tot vijftig meisjes die bij Avanthi Devi opgevangen worden hebben allen te kampen met psychische problemen, trauma’s of hechtingsstoornissen.

In de Sri Lankaanse samenleving zijn onvoldoende middelen beschikbaar om deze problematiek te behandelen, waardoor de meisjes grote achterstanden oplopen. Samen met onze Sri Lankaanse partnerorganisatie IRSD werken we er sinds 2008 aan om de meisjes die bij Avanthi Devi opgevangen worden een hoopvollere toekomst te bieden.

Ik doe mee!

0% overhead

Al ons werk doen we met een 0% overheadbeleid, dat betekent onder meer dat iedereen die voor ons vanuit Nederland naar Sri Lanka gaat dat geheel op eigen kosten doet. Zo komt 100% van de donaties die aan ons gedaan worden direct bij de meisjes van Avanthi Devi terecht.

Video’s